Oma avautuminen alkaa oivalluksesta

Avautumisen tie -kirja auttaa oivaltamaan syvemmin omaa persoonaa ja löytämään vahvan ja pysyvän yhteyden luottamukseen ja rakkauteen.

Karttana käytämme yhdeksää persoonallisuustyyppiä kuvaavaa psykologista mallia, enneagrammia, tarkemmin ottaen mallin niitä puolia, jotka edistävät ihmisen sisäistä avautumista, muuntumista ja eheytymistä. Käytämme enneagrammia holistisesti, mikä tarkoittaa, että lukija voi löytää itseään koskevia asioita ei ainoastaan omimman enneagrammityypin osuuksista vaan kaikista muistakin. Katsomme, että enneagrammimallia voidaan käyttää kokonaisvaltaisesti kuvaamaan meissä jokaisessa olevaa yhdeksää eri puolta, kun lakataan keskittymästä persoonallisuustyyppien piirteisiin ja siirrytään tarkastelemaan niiden syvempää dynamiikkaa.

Kirjan harjoitukset on suunniteltu tasapainottamaan ja vapauttamaan enneagrammin kolmen älykkyyskeskuksen toimintaa: ajatusta, tunnetta ja vaistomaista toimintaa. Mutta tasapainottumista ja vapautumista ei voi alkaa tapahtua ilman tiettyä syvempää perusedellytystä. Kaikki henkinen kasvu edellyttää, että kasvatamme samalla sisäistä luottamustamme itseemme ja ympäröivään maailmaan. Paljastettakoon siis näin heti alkuun, että yksi suurimmista ulottuvillamme olevista sisäisistä aarteista on juuri luottamus. Siksi koko tämän kirjan läpi kulkee punaisena lankana sisäisen luottamuksen kasvattaminen, joka mahdollistaa avautumisen uudelle. (Ote esipuheesta, Avautumisen tie)

SAMSUNG

 

Tervetuloa mukaan tutkimusmatkalle!