Lasten kanssa vietetyt vuodet

SAMSUNG

Olen oppimassa itseni markkinointia TE-keskuksen ja Public-valmennustalon järjestämällä työnhakukurssilla. Mietimme tänään cv:n laatimista. Olen yleensä cv:ssä piilottanut eri tavoin ne vuodet, kun olin lasten kanssa kotona mutta tulin nyt siihen tulokseen, että ne kannattaakin ehdottomasti kirjata ja perustella yhdeksi tärkeimmäksi työperiodiksi elämäni varrella.

Mitä lapset siis opettivat?:

-sietämään ongelmatilanteita ja ratkaisemaan niitä

-erehdyksistä oppimista

-kärsivällisyyttä ja empatiakykyä

-läsnäolon taitoa

-neuvottelutaitoja, perustelukykyä

-antautumista monipuoliseen vuorovaikutukseen

-tunneälyä

-eri-ikäisten erilaisten persoonallisuuksien samanaikaista huomioonottamista

-riskien ottoa vuorovaikutuksessa

-rajojen asettamista ja aktiivista pitämistä

-henkistä voimaa, myötätuntoa ja sydämen rohkeutta

-kaikenlaisen keskeneräisyyden sietämistä

-aikuisuutta, vastuunottoa ja kypsyyttä

-viisautta tukea itseoppimisessa ja kasvussa

-sparraamista, mentorointia ja rohkeaa johtamista

-tunneilmapiirien ja energioiden tunnistamista ja

-niiden tietoista tai tiedostamatonta käyttämistä

-verkostoitumistaitoja yhteiskunnan kasvatus- ja

koulutusammattilaisten kanssa

-yhteisöllisyyden luomista muiden vanhempien kanssa

-tiedostamistaitoja ja omien arvojen tunnistamista

-kykyä muuttua ja kasvaa itse ihmisenä

 

Ottakaa tästä listasta vapaasti osia käyttöönne omassa cv:ssänne kotona olleet äidit ja isät. Viisas työnantaja osaa varmasti arvostaa sitä.