Ulottuvuuksien portaat

läsnäilo läsnäoilo läsnäilo läsnäilo läsnäilo läsnäilo läsnäilo ykseys

läsnäio läsnäilo läsnäolo läsnäolo läsnäolo läsnäolo viisaus

rakkaus rakkaus rakkaus rakkaus rakkaus rakkaus

s’jläåpsto s’jäåpsto s’jläåpsto  oöpvalinnat

kasvu ilo, läsnäolo läsnäolokasvu

läsnäolo mindfultietoisuus

tiedottomuus

 

Elämässä näitä portaita kuljetaan koko ajan ja jatkuvasti. Kun jossain asiassa saavuttaa jo ylemmän portaan niin jossain toisessa asiassa joutuu aloittamaan ihan alimmalta portaalta kipuamisen. Se on transformaatiota, jossa ihminen ei tule koskaan valmiiksi.

 

Kun esimerkiksi jossain asiassa saavuttaa viisauden, niin jossain toisessa asiassa on ihan tiedoton ja aloittaa kipuamaan ylöspäin. Tyytymättömyyden havaitseminen itsessään on kaiken alku.

 

Tiedottomuus

Tässä tilassa ihminen toimii täysin automaatiolla, eikä oikeastaan valitse mitään vaan joutuu vain kohtaamaan erilaisia myönteisiä ja kielteisiä asioita. Tyytyväisyys ja tyytymättömyys ohjaavat toimintaa eteenpäin. Tiedottomuuden päättää usein joku tapahtuma, joka aiheuttaa kohdatessa uudestaan ja uudestaan pysyvää tyytymättömyyttä. Silloin syntyy mahdollisuus nousta tietoisuuden portaalle.

 

Tietoisuus

Tässä tilassa ihminen on kykenevä ajattelemaan ja jopa kuvaamaan ääneen sen, mikä tyytymättömyyttä aiheutti. Hän alkaa valmistautua kasvuun.

 

Kasvu

Tässä tilassa tyytymättömyyttä ja tyytyväisyyttä aiheuttavia asioita ja useita eri mahdollisuuksia aletaan analysoida ja niistä aletaan oppia jotakin. Luottamus omiin oppimiskokemuksiin alkaa vahvistua.

 

Valinnat

Tässä tilassa ihminen alkaa tunnistaa omia uskomuksiaan, jotka vaikuttavat tyytyväisyyteen ja tyytymättömyyteen. Hän pystyy tekemään tietoisia valintoja pohdinnan perusteella, luottaen aikaisempiin kasvukokemuksiin. Hän näkee asioiden polariteetit (joko-tai) ja tiedostaa kumpaa ääripäätä hänen on helpompi tukea. Hän valmistautuu polariteettien kannatteluun.

 

Rakkaus

Tässä tilassa ihminen ymmärtää, että asiat ovat sekä-että, ja pystyy hyväksymään sen, että tyytymättömyys ja tyytyväisyys kuuluvat molemmat rikkaaseen elämään. Paradoksaalisesti tässä tilassa tyytymättömyydellä tai tyytyväisyydellä ei ole enää merkitystä. On mahdollista luottaa siihen, että tässä hetkessä kaikki on hyvin oli tilanne mikä vain.

 

Viisaus

Tässä tilassa ihminen nöyrästi luottaa siihen, että kaikki tapahtuu niin kuin on tarkoitus. Hän pystyy laajasti yhdistelemään asioita ja ymmärtämään syyn ja seurauksen yhteyttä.

 

Ykseys

Tässä tilassa ihminen on sovussa itsensä ja ympäristön kanssa ja  täysin vapaa. Tasapaino ja levollisuus kumpuavat sisältä, ei olosuhteista. Ihminen on kypsä aikuinen, joka tietää mihin ryhtyy ja mihin ei.